Exercise Sixty Nine

Whakarongo ki ngā tohutohu mō ngā pouaka nei. Tuhia he whakaahua mō ngā mea i roto i tēnā pouaka, i tēnā pouaka

Whakarongo ki ngā tohutohu mō ngā pouaka nei. Tuhia he whakaahua mō ngā mea i roto i tēnā pouaka, i tēnā pouaka.

He whakamārama anō

He Tohutohu