Exercise Thirty Nine

Titiro ki ngā whakaahua o ngā tāngata kei te 7 me te 8 o ngā whārangi o tō pukapuka. 1 Whakautua ngā patai. 2 He aha rātou?

Titiro ki ngā whakaahua o ngā tāngata kei te 7 me te 8 o ngā whārangi o tō pukapuka. 1 Whakautua ngā patai. 2 He aha rātou?

He whakamārama anō

He Tohutohu