Exercise Eighteen

Titiro ki ngā whakaahua kei te 21me te 22 o ngā whārangi o Te Kākano.

1 Whakautua mai koa ngā pātai ki te kupu ‘āe’, kāore ‘kāo’ rānei.

2 Whakautua mai koa ngā pātai mō ngā whakaahua.

3 He kōrero e kī ana kei hea tētahi mea.

He whakamārama anō

He Tohutohu