Exercise Fifteen

Kei te haere a Pita ki hea? Whakautua ngā pātai mō ngā whakaahua kei te 20 me te 21 o ngā whārangi o Te Kākano.

Kei te haere a Pita ki hea? Whakautua ngā pātai mō ngā whakaahua kei te 20 me te 21 o ngā whārangi o Te Kākano.

He whakamārama anō

He Tohutohu