Exercise Fourteen

Kei te haere te pahi ki hea? Whakautua ngā pātai mō ngā whakaahua kei te 18 me te 19 o ngā whārangi o Te Kākano.

Kei te haere te pahi ki hea? Whakautua ngā pātai mō ngā whakaahua kei te 18 me te 19 o ngā whārangi o Te Kākano.

He whakamārama anō

He Tohutohu