Maori

Chapter 2

Speaking and listening exercises 1 to 9 from pages 38 to 41 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos

Chapter 3

Speaking, listening and pronunciation exercises 10 to 18 from pages 58 to 61 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos

Chapter 4

Speaking, listening and pronunciation exercises 19 to 29 from pages 73 to 81 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Tēnā koe’ - He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 19 o ngā mahi whakarongo  -   Titiro ki te mapi tuatoru, te mapi o te rohe o Waiariki. Whakarongo ki ngā kōrero mō tēnei mapi, kātahi ka tuhi ai i ngā whakautu mō ngā pātai.
 • Te 20 o ngā mahi whakarongo  -   Whakautua mai koa ngā pātai mō te mapi tuarima kei te whārangi 75 o Te Whanake 2 Te Pihinga, te mapi o ngā huarahi o Hauraki, o Waikato, o Tauranga, o Rotorua hoki.
 • Te 21 o ngā mahi whakarongo  -   He pātai anō mō te mapi tuarima, te mapi o ngā huarahi o Hauraki, o Waikato, o Tauranga, o Rotorua hoki.
 • Te 22 o ngā mahi whakarongo  -   He pātai anō mō te mapi tuarima, te mapi o ngā huarahi o Hauraki, o Waikato, o Tauranga, o Rotorua hoki.
 • Te 23 o ngā mahi whakarongo  -   Whakautua ngā pātai mō ngā whenua o Ūropi me Awherika. Kei te whārangi 70 te mapi hei āwhina i a koe, arā, ko te mapi tuarua.
 • Te 24 o ngā mahi whakarongo  -   Whakautua mai koa ngā pātai mō te mapi tuaono, arā, te mapi o Te Ika-a-Māui. Kei te whārangi 76 o Te Whanake 2 Te Pihinga taua mapi.
 • Te 25 o ngā mahi whakarongo  -   Tirohia te mapi tuawhitu, te mapi o te huarahi matua mai i Pōkeno ki Kirikiriroa. Kei te 77 o Te Whanake 2 Te Pihinga taua mapi. Whakautua mai koa ngā pātai mō taua mapi.
 • Te 26 o ngā mahi whakarongo  -   Ko koe tētahi kaimahi e hoko atu ana i ngā tīkiti mō ngā pahi. Whakarongo ki ngā tohutohu, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai a te wahine mō ngā tāima o ngā pahi. Kei te whārangi 78 o Te Whanake 2 Te
 • Te 27 o ngā mahi whakarongo  -   1 Whakarongo ki ngā tohutohu e pā ana ki te mapi tuawaru, kātahi ka whakautu ai i te pātai kei te mutunga o ngā tohutohu. Kei te 79 o Te Whanake 2 Te Pihinga taua mapi mō ngā huarahi o Kirikiriroa.
 • Te 28 o ngā mahi whakarongo  -   Kei Te Tai Tokerau kōrua ko tō hoa e hararei ana. I tae kōrua ki Whangārei inapō. Kei te hiahia koe ki te haere ki te tāone i te rā nei, engari, kāore tō hoa i te hiahia ki te haere. He ngenge nōna. K
 • Te 29 o ngā mahi whakarongo  -   Whakautua ngā pātai mō ngā tāngata rongonui o te ao.
 • Waiata  -   ‘Hinepūkohurangi’ - He waiata nā Hirini Melbourne.

Chapter 5

Speaking, listening and pronunciation exercises 30 to 36 from pages 97 to 103 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Uira, tētere’ - He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 30 o ngā mahi whakarongo  -   Titiro ki te mapi tekau mā tahi, te mapi o Te Ika-a-Māui kei te 98 o ngā whārangi o Te Whanake 2 Te Pihinga. Whakautua ngā pātai e pā ana ki te mapi.
 • Te 31 o ngā mahi whakarongo  -   Titiro ki te whakaahua o te 99 o Te Whanake 2 Te Pihinga. Whakautua ngā pātai mō ngā tāngata kei te tēpu.
 • Te 32 o ngā mahi whakarongo  -   Whiriwhirihia te tohu e hāngai ana ki te whakahau.
 • Te 33 o ngā mahi whakarongo  -   E whā ngā mahi e pā ana ki ngā tangi:
 • Te 34 o ngā mahi whakarongo  -   Tuatahi, whakarongo ki ngā kōrero mō te haere a Kīngi Ihaka me tana rōpū ki Hawai‘i.
 • Te 35 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero. Whiriwhirihia te whakaahua e hāngai ana ki ngā kōrero. Tuhia te reta o ngā kōrero i te taha o te nama o te whakaahua e tika ana.
 • Te 36 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero mō te āhua o tētahi rā o Ākuhata i Tāmaki-makau-rau i te tau 1988.
 • Waiata  -   ‘Tārere ana au’ - He waiata nā Hirini Melbourne.

Chapter 6

Speaking, listening and pronunciation exercises 37 to 40 from pages 119 to 121 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Me he aorangi’ - He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 37 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrerorero a Rongo mā, ka whakautu ai i ngā pātai e whai ake ana.
 • Te 38 o ngā mahi whakarongo  -   Tirohia ngā whakaahua i a koe e whakarongo ana ki ngā kōrero. Whiriwhirihia ngā whakaahua e hāngai ana ki ngā kōrero. Tuhia te reta o te whakaahua i te taha o te nama o ngā kōrero.
 • Te 39 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā tangi, ka tuhi ai i ētahi kōrero e hāngai ana ki ngā tangi. Kia kotahi whārangi pea te roa o āu tuhituhinga. Ki te pīrangi koe ki te mahi i te taha o tētahi hoa, ka whakaaetia tēnā,
 • Te 40 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki te whakahua me ngā whakamārama o ngā kōrero hei whakaata i te āhua me ngā whakaaro o roto o te ngākau.
 • Waiata  -   ‘Rere ana mai te hamumu’ - He waiata nā Hirini Melbourne.

Chapter 7

Speaking, listening and pronunciation exercises 41 to 42 from page 135 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘E tū tira nei mātau’ - He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 41 o ngā mahi whakarongo  -   Kua pānui kētia e koe ētahi o ngā kōrero a Roka Paora mō te hī moki, arā, te haere ki te ruku kuku, ki te rama pāpaka hoki hei mōunu hī moki.
 • Te 42 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki te pakiwaitara mō Rona, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai kei te 135 o ngā whārangi o Te Whanake 2 Te Pihinga. Kei taua whārangi anō he whakamārama mō ngā kupu hou.
 • Waiata  -   ‘Whiti te marama i te pō’ - He waiata nā Hirini Melbourne.

Chapter 8

Speaking, listening and pronunciation exercises 43 to 44 from pages 157 to 158 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘E kai nei te kino’ - He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 43 o ngā mahi whakarongo  -   Kia oti i a koe ngā kōrero a Tīmoti mō tana haere ki Berlin te pānui, ka reri koe ki te whakarongo ki ngā kōrero a Tīmoti mō Brussels. Ko tāu mahi he tuhi i ngā kōrero e ngaro ana kei te 157 me te 158
 • Te 44 o ngā mahi whakarongo  -   I Te wāhanga tuarima i rongo koe i te tīmatanga o ngā kōrero a Kīngi Ihaka mō tō rātou haerenga ko tana rōpū ki tāwāhi.
 • Waiata  -   ‘Tīhore mai’ - He waiata nā Hirini Melbourne.

Chapter 9

Speaking, listening and pronunciation exercise 45 from page 179 of Te Whanake 2 Te Pihinga.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Hinepūkohurangi’ - He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 45 o ngā mahi whakarongo  -   Ka oti i a koe ngā mahi e pā ana ki ngā kōrero a Te Hēmara Rerehau, ka taea e koe ēnei mahi whakarongo te mahi.
 • Waiata  -   'Te Kōkako' - He waiata nā Hirini Melbourne.

Instructions

These exercises for Te Whanake 2 Te Pihinga have been designed to support the oral and listening skills that you will be developing in your classes. For each exercise, listen to, and follow carefully, any instructions that you are given prior to a particular exercise.

In learning new language you should make sure that you understand the grammar or usage point before attempting a particular exercise. This is the first step in adding new language items to your spoken and written Māori language repertoire. Each of these grammar or usage points is explained in the relevant chapter of your textbook. Then the second step is to practise the new language. These exercises will help you do that. The third important step is to put them into practice by talking or writing to other people. You should seek out opportunities to communicate in Māori with other learners and with native speakers.

background image