Maori

Te wāhanga tuatahi

Listening exercises 1 to 4 from pages 21 to 24 and 32 to 33 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos
 • Te Tīmatanga  -  
 • Te 1 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero. Tāpirihia ngā mea kei te ngaro i te whakaahua kei te whārangi 21 o Te Māhuri, arā, tuhia ngā mea e hapa ana.
 • Te 2 o ngā mahi whakarongo  -   1. Whakarongo ki ngā kōrero o ngā wāhanga e rima a Hoani Waititi mō te mahi tohorā...
 • Te 3 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero mō te haere a Te Tahi-o-te-rangi me tana iwi ki Whakaari. Nā Te Tahi-o-te-rangi te whakataukī ‘Waiho mā te whakamā e patu’ mō te mahi a tana iwi ki a ia. Kia oti ngā kōrero
 • Te 4 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Te Wharehuia nāna nei i pānui i te reo irirangi i te ono o Ākuhata i te tau 1989. Whakarongo ki āna kōrero, ka whakaoti ai i te whakarāpopototanga o āna kōrero kei te 32 me

Te wāhanga tuarua

Listening comprehension exercise 5 from page 47 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos

Te wāhanga tuatoru

Listening comprehension exercise 6 from page 59 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos

Te wāhanga tuawhā

Listening comprehension exercises 7 to 9 from pages 99 to 100 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos

Te wāhanga tuarima

Listening comprehension exercises 10 to 12 from pages 115 to 116 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Toroa tangi ariki’ – He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 10 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Hoani Waititi mō te mahi hei, ka whakautu ai i ngā pātai kei te 115 me te 116 o ngā whārangi o Te Māhuri.
 • Te 11 o ngā mahi whakarongo  -   Te maramataka
 • Te 12 o ngā mahi whakarongo  -   He kōrero ēnei mō te tāinga o He Hokinga Mahara. Nā Te Wharehuia Milroy aua kōrero, ā, i pāhotia i te 30 o Pipiri i te tau 1991.

Te wāhanga tuaono

Listening comprehension exercises 13 to 16 from pages 137 to 138 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Ara mai, e hine’ – He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 13 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Te Wharehuia Milroy, kātahi ka whakautu ai i ngā pātai kei te whārangi 137 o Te Māhuri.
 • Te 14 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Waihoroi Shortland o te 30 o Paenga whāwhā o te tau 1991, ka whakautu ai i ngā pātai kei te whārangi 138 o Te Māhuri.
 • Te 15 o ngā mahi whakarongo  -   I te 1 o Here-turi-kōkā o te tau 1991 i pānuitia e Waihoroi he reta ki tana Māmā mō Tuna Dundee. Whakarongo ki ana kōrero, ka tuhi ai i te kaupapa o tana reta. Kaua e neke atu i te rima tekau ngā ku
 • Te 16 o ngā mahi whakarongo  -   Ngā rongoā Māori

Te wāhanga tuawhitu

Listening comprehension exercises 17 to 20 from pages 152 to 153 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Te kōkota o Pārengarenga’ – He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 17 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki a Te Wharehuia e kōrero ana mō ngā ture hou a te Kāwanatanga.
 • Te 18 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo anō ki a Te Wharehuia e kōrero ana mō ngā pakanga. I pāhotia ēnei kōrero i te 28 o ngā rā o Paenga-whāwhā o te tau 1991. Ko tāu mahi he tuhituhi i ētahi kōrero hei whakarāpopoto i ana kōr
 • Te 19 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Rereata Mākiha kōrero, ka ako ai i ngā kupu hou o ana kōrero, tuatahi. Tuarua, tuhia he rerenga kōrero e whakamārama ana i te kaupapa o tana Reta ki a Māmā. Kaua e neke a
 • Te 20 o ngā mahi whakarongo  -   Ngā ngārara

Te wāhanga tuawaru

Listening comprehension exercises 21 to 22 from pages 158 to 159 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Kia kotahi mai’ – He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 21 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki a Waihoroi Shortland o Mana News e tāpae ana i ana whakaaro mō ngā mahi e pā ana ki te pōtitanga i te tau 1990.
 • Te 22 o ngā mahi whakarongo  -   Kei runga i te rīpene ētahi kōrero nā Te Wharehuia i pāho ki te motu i te 16 o Mahuru i te tau 1990, arā , i mua tata ake i te rā pōti o taua tau. Whakarongo ki ana kōrero, ka whiriwhiri ai i ngā kōre

Te wāhanga tuaiwa

Listening comprehension exercises 23 to 24 from pages 179 to 180 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos
 • Waiata  -   ‘Ko te ngū o taku ihu’ – He waiata nā Hirini Melbourne.
 • Te 23 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki te reo o Te Wharehuia Milroy i pāhotia ai i te marama o Mahuru i te tau 1990. Whakautua mai koa ngā pātai kei te 179 me te 180 o ngā whārangi o Te Māhuri mō āna kōrero.
 • Te 24 o ngā mahi whakarongo  -   Ko Hinemoa rāua ko Tūtānekai

Te wāhanga tuangahuru

Listening comprehension exercise 25 from page 1191 of Te Whanake 3 Te Māhuri.

Podcasts and Videos

Instructions

These exercises for Te Whanake 3 Te Māhuri have been designed to support the oral and listening skills that you are developing in your classes. For each exercise, listen to, and follow carefully any instructions that you are given prior to a particular exercise.

The majority of these exercises for Te Māhuri are to help develop your listening skills. Developing your ability to understand spoken Māori is obviously an important skill. You need to learn to follow the gist of what you are hearing. Don’t be overly concerned about the detail and the things you don’t understand. Use other non-verbal clues such as body language and the context in which the person is speaking to deduce what is being said.

Listen to these podcasts several times and follow the instructions. By doing these exercises you will gain a deeper understanding of what you are hearing.

background image