Maori

Te wāhanga tuatahi

Listening comprehension exercises 1 to 4 from pages 30 to 33 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 1 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero mō Tāwhiao o tēnei kōnae whakaata. Kimihia ētahi kōrero anō hei whakautu i ngā pātai kei Te mahi kōrero 1 kei te whārangi 2 me Te mahi tuhituhi 3 kei te whārangi 34 o Te Whana
 • Te 2 o ngā mahi whakarongo  -   Āta whakarongo ki ngā kōrero a Hemana Wāka rātou ko Rina Ngātaki, ko Rua Cooper, ko Wharetoroa Kerr mō te hanga i te marae o Tūrangawaewae, ka tuhi ai i āu ake kōrero mō taua marae rongonui. Kia āhua
 • Te 3 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Hēnare Tūwhāngai mō te poukai, ka pānui ai i ngā kōrero mō te poukai mai i te 26 ki te 28 o ngā whārangi o Te Kōhure. Tuhia āu whakautu ki ngā pātai kei te 30 o ngā whārangi
 • Te 4 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero mō te pāhuatanga o ngā whenua o te riu o Waikato. Ka oti ana i a koe tēnei, āta tirohia ngā whakaahua mai i te 31 ki te 33 o ngā whārangi o Te Kōhure. Tuhia he whakamārama kia

Te wāhanga tuarua

Listening comprehension exercise 5 from pages 52 and 53 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 5 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a ngā wāhine tokowhā, arā, ki a Nora Pikia o Tainui rātou ko Uru McGarvey o Ngāi Tūhoe, ko Hepora Young o Te Arawa, ko Tepora Waititi o Ngā Puhi. Kei te 52 me te 53 o ngā whār

Te wāhanga tuatoru

Listening comprehension exercises 6 to 8 from pages 70 and 71 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 6 o ngā mahi whakarongo  -   Āta tirohia, whakarongo anō hoki ki ngā kōrero me te whakatangitangi a Hirini Melbourne i ngā taonga pūoro. Whakamāramahia te āhua o ia taonga pūoro i kōrerohia e Hirini.
 • Te 7 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā waiata hei tauira o ngā momo waiata me ngā momo haka. Kei te 70 me te 71 o ngā whārangi o Te Kōhure ētahi whakamārama mō ngā waiata me ngā haka o tēnei kōnae whakaata. Tuhia he kōre
 • Te 8 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki a Iranui Haig rāua ko Tai Pēwhairangi e kōrero ana mō Tuīni Ngāwai me tētahi o āna waiata. Kimihia ētahi kōrero mō Tuīni, ka tuhi ai he kōrero mōna.

Te wāhanga tuawhā

Listening comprehension exercises 9 and 10 from pages 80 and 89 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 9 o ngā mahi whakarongo  -   Hoani Waititi - Whakarongo ki ngā kōrero mō Hoani Waititi. Pānuitia anō hoki ngā kōrero mōna, ā, ka whakarārangi ai i ngā mahi, i te āhua me ngā pūmanawa o taua tangata.
 • Te 10 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero mō Parihaka me te tokorua rongonui nei, arā, mō Erueti Te Whiti-o-Rongomai rāua ko Tohu Kākahi. Kimihia ētahi kōrero mō rāua, ka tuhi ai i ētahi kōrero e pā ana ki ā rāua mahi

Te wāhanga tuarima

Listening comprehension exercise 11 from page 110 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 11 o ngā mahi whakarongo  -   Whakarongo ki ngā kōrero a Hinemoa Ruby Grey mō Ngāti Whātua me Tāmaki-makau-rau. Tuhia he whakarāpopototanga o āna kōrero mō ō rātou whenua. Kia kotahi rau pea ngā kupu. Kaua e neke atu i te 120 ngā

Te wāhanga tuaono

Listening comprehension exercise 12 from page 125 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 12 o ngā mahi whakarongo  -   Hei mahi ngahau ēnei kōrero a Cassidy Tangaere mā, engari, he aha ngā āhuatanga o tēnei mahi, o te kōrero paki kua puta mai i ā rātou kōrero?

Te wāhanga tuawaru

Listening comprehension exercise 13 from page 162 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 13 o ngā mahi whakarongo  -   Āta whakarongo ki ngā kōrero nā Kīngi Īhaka rāua ko Tohu Pakanga Ngātai mō Riwha Tītokowaru. Tuhia he kōrero kia kauhautia ki ētahi ākonga o Te Whare Wānanga e hiahia ana ki te mōhio ko wai tēnei tang

Te wāhanga tuangahuru

Listening comprehension exercise 14 from page 195 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 14 o ngā mahi whakarongo  -   Tuhia ngā whakaaro o Tā Tiāre Pēneti o Te Arawa rātou ko Hone Tūrei o Ngāi Tūhoe, ko Tā Hēmi Hēnare o Ngāti Hine, ko Ned Nathan o Te Roroa, ko Ruhi Pene o Te Arawa ngā kaikōrero mō Te Pakanga Tuarua o

Te wāhanga tuangahuru mā toru

Listening comprehension exercises 15 to 17 from pages 229 to 235 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 15 o ngā mahi whakarongo  -   Pānuitia ngā kōrero a Te Wharehuia kei Te wāhanga 13 o Te Kōhure, ka whakarongo ai ki ngā kōrero a Māori Marsden o Ngāti Kahu me Te Aupōuri.
 • Te 16 o ngā mahi whakarongo  -   Tuhia he kōrero mō Te Kooti Arikirangi Te Tūruki me te Hāhi Ringatū. Kei te 234 o ngā whārangi o Te Kōhure ētahi tohutohu hei āwhina i a koe.
 • Te 17 o ngā mahi whakarongo   -   Maungapōhatu - Tuhia he kōrero mō Rua Kēnana Hepetipa. Kei te 235 o ngā whārangi o Te Kōhure ētahi tohutohu hei āwhina i a koe. Kia oti tō rangahau i roto i ngā pukapuka, tirohia, whakarongo hoki ki n

Te wāhanga tuangahuru mā whā

Listening comprehension exercise 18 from pages 240 and 241 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 18 o ngā mahi whakarongo   -   Ki tō te Māori whakaaro, he aha kē tēnei mea, te mana? Whāia mai koa ngā tohutohu kei te 241 o ngā whārangi o Te Kōhure.

Te wāhanga tuangahuru mā rima

Listening comprehension exercise 19 from page 248 of Te Whanake 4 Te Kōhure.

Podcasts and Videos
 • Te 19 o ngā mahi whakarongo  -   He aha tēnei mea, te tapu? Nō hea te tapu? He aha ngā mea e tapu ana? He aha aua mea i tapu ai? Kei te 248 o ngā whārangi o Te Kōhure ētahi tohutohu hei āwhina i a koe ki te whakautu i ēnei pātai.

Instructions

These exercises for Te Whanake 4 Te Kōhure have been designed to support the oral and listening skills that you are developing in your classes. For each exercise, listen to, and follow carefully any instructions that you are given prior to a particular exercise.

The majority of these exercises for Te Kōhure are to help develop your listening skills. Developing your ability to understand spoken Māori is obviously an important skill. You need to learn to follow the gist of what you are hearing. Don’t be overly concerned about the detail and the things you don’t understand. Use other non-verbal clues such as body language and the context in which the person is speaking to deduce what is being said.

Listen to these videos several times and follow the instructions. By doing these exercises you will gain a deeper understanding of what you are hearing.

background image